© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

82.jpg

welkom.jpg

pushing hands.jpg

Pushing Hands
Sensing and Feeling
the opponent.


PUSHING HANDS

Pushing Hands (Tui Shou) is een partneroefening. Een belangrijk en onderschat onderdeel van Taiji. Want je kunt de vorm nog zo mooi lopen en het idee hebben dat je goed in balans bent: je weet het pas wanneer er een externe kracht op je wordt uitgeoefend.
Pushing Hands, duwende handen, het is eigenlijk een verkeerde vertaling. Een vertaling in het Nederlands is niet makkelijk te maken, in het Engels komt het dichter in de buurt: 'Sensing and feeling the opponent'.


De partneroefeningen zijn bedoeld om zowel intern als extern te leren voelen;

  • wat is de kracht die er op mij wordt uitgeoefend?
  • wat doet dat met mij, zowel fysiek als mentaal?
  • kan ik die kracht opnemen/neutraliseren?
  • kan ik voelen wat de ander doet/ van plan is te gaan doen?
  • kan ik voelen waar het centrum van die ander is?

Het is niet de bedoeling om zomaar een beetje tegen elkaar aan te duwen. Er zijn 18 basispatronen waarmee geoefend kan worden. Als de technieken een beetje beheerst worden, dan kunnen deze toegepast worden in 'free pushing hands'.